Verksamhetsberättelse för Hjo-Tibro Släktforskarförening 2018

Föreningens årsmöte hölls på Tibro Museum den 8 mars 2018 klockan 19.00 med Anders Brissman som ordförande och med 8 deltagare. Eva Thörn berättade om gamla tider i Tibro. Sedan följde årsmötes-förhandlingar, varefter föreningen bjöd på kaffe och semla.

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande Anders Brissman
Kassör Roland Froh
Ledamot Margaretha Larson
Karl Bergstrand
Birgitta Lindhe Svensson
Britta Zachs
Elvy Westman
Övriga funktionärer:
Pressombud Karl Bergstrand
Brevbärare Margaretha Larson
Östen Fredriksson
Revisorer Bengt Sjögren
Rune Larsson
Rev.suppl. Fredrika Johansson
Valberedning Östen Fredriksson
Glenn Westerlund
: Hemsida Karl Bergstrand

Jourhavande släktforskare fanns på Hjo Bibliotek 30/1, 27/2 och 27/3. I Tibro 14/1, 5/2, 18/2, 5/3 och 8/4. Intresset har varierat för dessa dagar.

Den 20 januari genomfördes Släktforskningens dag i Hjo på biblioteket klockan 10.00–14.00 och i Vuxenskolans lokaler, Tibro klockan 10.00–14.00.

Under sportlovet vecka 7 kunde intresserade ungdomar komma till Tibro Museum och få hjälp. Ett 20-tal ungdomar kom på måndagen och lika många på onsdagen. På höstlovet den 30 oktober kom fler ungdomar för att få hjälp.

Den 22 februari var det föredrag med Karin Boys i kulturkvarteret i Hjo. Hon pratade DNA. Ett samarrangemang med Biblioteket i Hjo.

Hösten inleddes den10 september jourhavande släktforskare på Tibro Museum. Övriga tillfällen under hösten var i Tibro 4/10, 24/10, 5/11 och 2/12, På Hjo Bibliotek fanns jourhavande släktforskare på plats 25/9, 30/10 och 27/11.

Den 11 oktober kom Inger Widja till Biblioteket i Hjo. Hon pratade om höstens seder. Den 15 november berättade Karl Bergstrand om DNA forskning. Även det på Biblioteket i Hjo. Båda dessa föredrag var ett samarrangemang med biblioteket.

Den 10 november anordnades Arkivens dag både i Hjo och Tibro.

Föreningsmedlemmar har under året medverkat vid olika hembygdsdagar och demonstrerat släktforskning. Hembygdsdagen/kakkalaset i Balteryd, Tibro den 7 juli, samt tårtkalaset den 28 juli. Våffeldag i Brännhult, Tibro den 12? augusti. Den 7 oktober hölls en föreningsmässa i Tibro folkets park. Föreningen medverkade via vår paraplyorganisation ”Tibro länga Åna”.

Margareta Larson har haft kurser i släktforskning under året. Anders Brissman deltog i årets släktforskardagar i Växjö.

Karl Bergstrand ansvarar för vår hemsida och håller den alltid aktuell. Medlemsantalet var vid 2018 års slut var 97 stycken.

Beträffande ekonomin hänvisas till kassa- och balansräkningen. Styrelsen har haft 5 möten under året.

Den 17 januari 2018.
Styrelsen