Föreningsinformation

8 okt 2012

Viktig information till ordföranden och redaktören - sprid vidare!

Rädda våra Socknar!

Runt om i landet pågår nu flera aktioner för att stämma i bäcken för det förslag som finns om att ta bort socken (församling) i folkbokföringen.

Det har varit flera tidningsartiklar, lokalradio etc. som olika släktforskare har tagit initiativ till. På text tv i fredags stod t.ex. om släktforskare som protesterar mot det förslag som bereds och det har också tagits upp av flera tidningar.

Vi trodde att den här frågan hade bordlagts en gång för alla då man beslutade att ersätta socken med begreppet distrikt som skulle motsvaras av det vi har idag, socken, som många gånger är detsamma som församling. Vi har accepterat ”distrikt” med tanke på att staten och kyrkan har gått skilda vägar.

Skatteverket envisas med att driva frågan av oklara skäl via Finansdepartementet. Just nu pågår ett arbete i departementet på en proposition om att enbart folkbokföra oss på fastighet och kommun. Det finns stor risk att den propositionen kommer till riksdagen inom bara några veckor.

På förbundsstämman i augusti togs ett uttalande som förbundet har skickat till utskottsledamöter i finans- och kulturutskotten samt till partiledarna m.fl. Länk till uttalandet finns på Rötter, följ länk nedan.

Vi som släktforskar idag har ett ansvar för att framtida släktforskare också ska kunna släktforska! Går detta förslag igenom kommer det att väsentligt försvåra framtida forskning!

Nu brådskar det att påverka så mycket vi kan och hinner göra! Ta kontakt med din riksdagsman och tala om vad du tycker! Mejladresser till samtliga finns på riksdagens hemsida.

Sveriges Släktforskarförbund stöder det initiativ till upprop/protest som finns på http://upprop.nu/NRMK då det är bäst att alla underskrifter samlas på ett ställe.

Du kan ansluta dig till Facebooksgruppen ”Rädda våra socknar”. Den gruppen, liksom uppropet, har fått många sympatisörer bara det senaste dygnet. På Anbytarforum har en diskussion pågått i helgen.

Vi uppmanar nu alla föreningar att aktivt göra så mycket man kan för att sprida information om uppropet!

Skriv under här:

Uppropet - http://upprop.nu/NRMK


Läs mer här:

På Rötter - http://www.genealogi.se/

Ted Rosvalls upprop - http://www.genealogi.se/nyheter/userfiles/farval_ostra_skrukeby.pdf

Artiklar i länstidningen Östersund:

http://ltz.se/nyheter/stromsund/1.5154905-ny-lag-kan-bli-drapslag-for-bygde-och- slaktforskning

http://ltz.se/nyheter/stromsund/1.5154900-protesterna-vaxer-mot-forslaget-som-an nu-inte-finns
 


Sveriges Släktforskarförbund
Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
info@genealogi.se | www.genealogi.se