Hem
Styrelse
Aktiviteter 
Forskarrum 
Tipssida
Gravstenar
Vår forskning
Församlingar
Bilder  Länkar
Ordf
Vice ordf
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot


Pressombud
Brevbärare

Revisorer

Revisorssup.

Valberedning

Anders Brissman
Birgitta Linde Svensson
Roland Froh
Britta Zachs
Margareta Larsson
Karl Bergstrand
Elvy Westman

Övriga Funktionärer
Karl Bergstrand
Margareta Larsson
Östen Fredriksson
Rune Larsson
Bengt Sjögren

Fredrika Johansson

Östen Fredriksson


ordf. Anders Brissman