Lätt introduktion i släktforskning  
Kyrkböcker CD-skivor  Metod hur jag letar   Kartor   Bouppteckningar   Emigration  Registrering

Bouppteckningar
Hur hade mina anor det?
I bouppteckningarna, på första står det sidan vilka arvingarna var. Man kan få en uppfattning om hur man levde. Hade man lyckats med att skrapa ihop något på kistbotten.
Har man inget efter sig så är det inte säkert att det finns någon bouppteckning.

 

Bouppteckningarna fram till ca 1920-40 finns fotograferade och utlagda på nätet av Arkiv Digital. Svar håller på att skanna sina filmer I Kåkinds härad färdigt fram till 1937. Finns det register, så titta där först om det finns någon bouppteckning. Det finns inte för alla.

Bouppteckningarna mellan 1900-1991 finns på landsarkiven och kan beställas från deras hemsida. Efter 1/7 1991 är det skatteverket som har hand om bouppteckningarna.

I en bouppteckning kan man få många uppgifter. Där finns alla arvingar uppräknade, kan hitta försvunna syskon adresser till emigranter m.m.
I äldre bouppteckningar finns varenda sak uppräknad. Guld, silver, koppar, husgeråd, möbler, gångkläder, kreatur, åkerredskap m.m.
Skulder och fordringar.


 
Karl Bergstrand 2016 fritt att kopiera