Lätt introduktion i släktforskning  
Kyrkböcker CD-skivor  Metod hur jag letar   Kartor   Bouppteckningar   Emigration  Registrering

Kyrkböcker är den vanligaste källan, för att komma bakåt i tiden.
Började föras på slutet av 1600-talet, men det varierar mellan församling till församling. Kompletta böcker brukar finns från 1800 och framåt, om dom inte har brunnit eller förkommit.

 

Kyrkböcker

Födelseböcker:

Här skrivs alla barn födda i församlingen in. Föräldrarnas namn och var de bodde, i nyare böcker hänvisning till sidan i Husförhörslängden. I äldre böcker står det ofta bara förnamnet på föräldrarna. Även faddrarna finns inskrivna, kan vara bra i äldre böcker för att få bekräftelse på att det är rätt person.

Dödböcker:
dödsdatum och datum för begravningen, titel, var de bodde. I äldre böcker kan även föräldrarna finnas inskrivna.

Vigselböcker:
Ofta av varierande kvalitet. Vigseldatum är ofta det enda som man kan använda sig av. I äldre böcker kan föräldrarna finnas med.

Husförhörslängder efter 1900 Försmlingsböcker:
Detta är den viktigaste boken i släktforskningen. Här finns hela familjen och dess hushåll antecknat under den tid som längden fördes. Alla förändringar finns antecknat här. Tyvärr saknas dessa böcker oftast på 1700-talet. Lita inte blint på vad som står här. Uppgifter kan ha förvanskats undet tiden, vid flyttnigar och öveförning till ny bok.

In- och utflyttningslängder:
Här finns anteckningar om när man flyttat in eller ut ur socknen. Tyvärr oftast kladdigt skrivna och kan vara svåra att tyda. Från andra halvan av 1800-talet finns hänvisning till sidan i husförhörslängden.

Hur kommer jag åt kyrkböckerna?

Det finns tre aktörer på nätet som erbjuder kyrkböckerna mot en prenuerationsavgift.

Arikv Digital. Nyfotograferar kyrkböckerna i färg med moderna kameror. Upptadetar hela tiden med nya bilder från olika böcker.

Ancestry. Skannad från Mormonernas filmer från mitten av 1950-70, var tidigt ute så man anpassade kvaliteten till vad som var möjligt att överföra för 15 år sedan.

Svar Skannade från samma filmer, men från mormonernas egna original till bättre kvalitet. Plus en del eget skannat material såsom SCB-utdragen för födda, Vigde och döda fram till 1945. Många nyskannade församlingsböcker fram till sekretessgräns.

Vilket program som jag skall använda är beroende på var du forskar.

Kolla igenom de olika aktörernas utbud på böcker i ditt område.

Arkiv Digital har bästa bilkvalitet och bästa bildläsare.
Bouppteckningar fram till 1920.
Saknar ännu mycket 1900-tals material.

SVAR Fördel: har födda, döda, vigda fram till 1945. Folkräkningrna 1880, 1890, 1900, 1910. Mantalslängder m.m.
Något primitiv bildläsare.

Ancestry Har alla böcker före 1895. Har scb-utdragen fram till 1940. Församlingsböcker i Norrland fram till sekretessgräns.
Nackdelar: Sämre bildkvalitet än överstående. Inga flyttningslängder efter 1860.

 

 
Karl Bergstrand 2016 fritt att kopiera