I flera av Kyrkefallas böcker saknas det register

Rune Larsson har skrivit register till Kyrkefalla och Ransbergs alla husförhörs och församlingsböcker.
I dessa register finns direktkoppling till Arkiv digitals ID nummer. Kopiera nummret och klistra in det
längst ner till höger i AD-online.

Kyrkefallas Register i Excel med AD:s ID nummer -1900

Ransberg Register i Excel med AD:s ID nummer -1900

Kyrkefalla församlingsböcker register 1900-1929

Kyrkefalla församlingsböcker 1930-1939