Program Våren 2006

13 februari Släktforskarkafé från klockan 18:30 i Britta Zachs studiecirkelslokal i Fröstorps by, Tibro. I Tibro sväng mot
Brevik, vänster mot Rankås, och första till vänster igen.
Parkera vid första ladugården på höger sida. Tag med eget fika.
23 februari Årsmöte på Tibro Museum klockan 19:00. F.d. polisinspektör
Sten All berättar om sin första tid som polis i Tibro samt om Sällskapet Grynkorvens Vänner – GrynkorvsAkademin.
Föreningen bjuder på fika.
27 februari Släktforskarkafé från klockan 18:30 på Hjo Bibliotek.
Tag med eget fika.
13 mars Släktforskarkafé från klockan 18:30 på Tibro Museum.
Tag med eget fika.
18 mars Släktforskningens Dag Råd och Hjälp på Biblioteket i Hjo 10.00-13.00
25 mars

Tema släktforskning i Församlingshemmet Tibro. Klockan 10:00 – 15:00.
11:00 Föredrag av Kjell Henrysson ”Rusthåll och rusthållare”
13:00 Föredrag av Conny Johanzon ” Från rusthållare till Hjofiskare, samt
släktnamnet Henberg”
Demonstration av DIS. Visning av olika CD-skivor.
Möjlighet till forskning. Kaffeservering.

27 mars Släktforskarkafé från klockan 18:30 på Hjo Bibliotek.
Tag med eget fika.
10 april Släktforskarkafé från klockan 18:30 på Tibro Museum.
Tag med eget fika.
24 april Släktforskarkafé klockan 18:30 på Hjo Bibliotek.
Tag med eget fika.
27 april Hjo Bibliotek klockan 19:00.
Bengt Larsson Skövde berättar om Prästens roll förr i tiden?
Tag med eget fika.
   

Medlemmarna uppmanas till samåkning från Tibro Museum eller parkeringen bakom Park i Hjo. Avresa 30 minuter innan utsatt starttid.
Välkomna Styrelsen