Kurs i Släktforskning byggd på kurser 2007-2018 med våra Powerpoint

 
Har man soldater i familjen så är de väldokumenterade.

 

 

 
  
 
 
 
 

 


   
   
   
   
Så här ser en generalgönstringsrulla ut.

Först står torpets nummer, nästa är ett löpnummer, namnet på torpet sedan namnet på soldaten.

Vi studerar Lilla Almö, Anders Alm död 26 aug 1817 ersatt den 5 feb 1818 med Andreas Alm. han är 5 alnar och 2 fot lång. Godkänd.

Att hitta till rätt kompani kan vara svårt, men utgå från torpets nummer och sedan bläddra igenom tills denna nummerserie dyker upp.

 

 
Från soldatregistret

Soldater i torpet 827 Stakaberget (Norra Fågelås)

Namn, födelseår, torpnummer, antagningsår.

 

 
Resterna av soldattorp 827.

En jordkällare i en skogsbacke. Åkrarna och tomtmarken har sammanslagits med stamhemmandet, till ett större gärde.

 

 
tillbaka till släktforskarkursen    
Karl Bergstrand september 2020