Kurs i Släktforskning byggd på kurser 2007-2018 med våra Powerpoint

 
Var bodde dina anor?

På lantmäteriets Historiska kartor finns mycket matnyttigt.

Häradsekonomiska kartan är kanske den nyttigase.

 


 


 

 

Lantmäteriet förvaltar en kartskatt.

Kartor ritades för att man skull kunna ta ut skatt från bönderna.

Åkrarna hade blivit utspridda på många skiften. För att kunna bruka effektivt så behövdes det att tegarna slogs ihop till större enheter.

I storskiftet låg husen kvar i byn. i stället för att ha åkrar på 20 olika ställen så kanske det blev 5 enheter.

Sedan infördes enskifte då man fick ett sammanhållet skifte och husen flyttades ut till en ny gårdsplats. Detta blev lite orättvist då någon kanske bara fick dålig jord och andra den goda jorden.

Sedan kom laga skiftet som inte var så kategoriskt och fler fick del av den goda jorden.

 


 

  

 

Det enklaste sättet att komma åt Historiska kartor är att söka på Googel: historiska kartor.

Lantmäteriet gör om sin sida titt som tätt och Historiska Kartor hamnar i strykklass och blir sämre för varje uppgradering som Lantmäteriet gör av sin hemsida.

 


 

 
 
 

 


Nyttiga kartor

Häradsekonomiska kartan i skalan 1.20000.

Finns inte i hela riket.

Ekonomiska kartan från 1940-1970 är väl den bästa kartan som producerats av lantmäteriet.
Här kan man se hur gårdarna såg ut innan man började slå ihop till större enheter.

Generalstabskartan från 1880-tal ger en översikt hur det såg ut och hur vägarna gick innan bilismen fordrade bättre vägar.

 

 
Häradsekonomiska kartan är den som är mest nyttig för släktforskning.

Där finns de flesta av torpen ute i skogsmarkerna med.

Står det St betyder det att det är ett soldattorp.

Uh betyder att det är ett utflyttat hemman.

 

 
Den Ekonomiska kartan från 1940-1970 med flygfoto som grund är nog den bästa kartan som lantmäteriet gett ut.

Denna NV om Hjo är från 1959.

 

 
Generalstabskartan från 1880-tal ger en översikt över hur det såg ut då.

Landsvägar sockengränser torpställen i skogen.

 

 
   
Exempel på en storskifteskarta.

Boda by väster om Hjo, med tomtplatsen som förstorning.

 

 
På 1850-talet gjordes det ett laga skifte.

Samtidigt rätade man ut gränsen mot Bessliden i norr för att få en rak skogsgräns.

A är gemensamma ägor vägar m.m.

B Stina Lagerroth 1/8 del
C Lars Jansson 1/9 del
D Maria Jansdotter 25/144 delar
E Anders Olofsson 1/32 del
F Anders Johansson 1/17 del

 

 
Till akten hör även ett protokoll.

Här är ägarna till 1/2 mantal Boda.

 

 
Här är de byggander i byn som tillhör "Enkan Stina Greta Lagerroth."

En mangårdsbyggnad innehållande 4 rum.

En bod
en källare
Ett brygghus
En ladugård
Ett svinhus
Ett vagnshus.

 


 
Värdering av husen som var viktigt när man fördelade kostnaderna.

 

 
En taxering av all jord och skog.

 

 
Den slutliga delningen av marken.

 

 
Sammandrag efter laga skiftet.

 

 
Gränserna och husens placering från laga skiftet överförda på Ekonomiska kartan från 1959.

De två södra gårdarna sammanslogs på början av 1900-talet.

De tre norra gårdarna är också sammanslagna på 1960-talet.

Det har även skett ett ägobyte i norr för att för att få en rak gräns.

 

 
Tillbaka till Släktforskarkursen    
 Karl Bergstrand sept 2020