Kurs i Släktforskning byggd på kurser 2007-2018 med våra Powerpoint

 

 

 

 
 

Okänd far är ett gissel i släktforskningen.

Att få ett hål i sin antavla är inte så roligt.

Det kan orsaka mycket jobb som ofta kan vara förgäves.

En kusin till mig som var heltänd på släktforskning. Ledsnade helt när han inte kunde lösa problemet.

Vem var hans morfar?

  
 
 

Det kan finnas spår i domböckerna.

Det är inte så lätt att leta i dem.

 
 
 

 

Få domböcker är digitaliserade.

Har man tur kan man hitta en stämningsanökan som modern har gjort.

 


I kommunarkien finns barnavårdsnämdens protokoll.
 
 
Det finns många anledningar att det inte finns några dokument.

Kvinnan behöver inte uppge vem som är far. Hon kanske inte vet det, kan var fler kandidater.

Var fadern en gift man blev det högre böter.

Blivit till genom incest.

Kvinnan kan ha blivit hotad av barnafadern, vågar inte tala om det.

 

 

 

Ibland kan barnet fått faderns efternamn.

Detta kan vara ett tips men långt ifrån säkert.

Skall man vara säker måst man nog göra ett DNA-test.

 

Ibland träffar man på, att båda föräldrarna är okända.

Modern kunde föda anonymt fram till 1917, det skulle vara ett sätt för att förhindra barnamord.

Det var en skam att bli gravid om man var ogift. Hade man då råd så fanns det de stod till tjänst med att hjälpa till med en anonym födsel.

 
Rykten uppstår alltid, om vem som är fader.

En i min fars bekantskapskrets blev gravid, min far sa att han visste vem som var fadern, men i församlingsboken står det en annan inskriven som far.

Man vill ofta göra gällande att det är finare folk som har gjort snedsprång.

Otaliga är de som tror sig ha kungligt påbrå.

 

 

 

Skall du försöka lösa problemet med okänd fader. Ta ett DNA-test!

Det finns många som löst sina problem de senaste åren.

 

 
I och med att DNA-test blivit vanligare, har också många problem blivit lösta.

Biologiska föräldrar hittade för adoptivbarn. Förväxling av barn på BB. Vem som är spermadonator. Är bara några saker som blivit lösta på senare år.

Uttunningen av ens DNA går snabbt så mer är 4 generationer bort blir det svårare.

 
 
Tillbaka till Slältforskarkursen    
Karl Bergstrand sept 2020