Kurs i Släktforskning byggd på kurser 2007-2018 med våra Powerpoint

 
Näst efter kyrkböcker är bouppteckningar den bästa källan.

Inlednigen på första sidan är den som är mest intressant för släktforskning.

"År 1864 den 11 feburari förrättades laga bouppteckning efter Jonas Jonsson på Tideberg som avled den 16 september förra år och efterlemnade enkan Stina Maria Svensdotter samt myndige sönerna Anders Gustaf och August.
Boet uppgavs av sönerna"

Sista sidan kan också vara intressant.
Tillgångar och skulder. Där ser vi att sönerna har köpt gården.

Skulderna är begravningskostnad och bouppteckningskostnad.

De båda sönerna har skrivit under boupptecknigen.

 


 


 

 
 
Få bouppteckningar är sparade de först åren.
  
 
 
Bouppteckningar är en offentlig handling. De går att få ut fram till nutid.
 
 
 

 
Äldre bouppteckningar kan vara svåra att läsa.
 


   
Finns det register så kan man se om det finns någon bouppteckning.

Arkiv Digital håller på att lägga in registren i en databas, så de kan bli sökbara.

 

 
Exempel på ett register från Kåkinds häradsrätt som har ett register som slutar 1860.

Efternamn, Johan med synonymerna Jean, Johannes, Jonas.

Adressen

Årtal och sidan

Här är det 5 olika bouppteckningar.

 

 
Den 1 juli 2001 tog skatteverket över registreringen från tingsrätterna. Dessa beställs från skatteverkets hemsida. Det är ingen sekretess så det kan beställas fram till nutid.

Beställningar av bouppteckningar som gjorts före 1 juli 2001 göres från landsarkiven.

Använd formulär på landsarkivens hemsidor. Fyll i så mycket som möjligt så blir de lättare att hitta för Arkivet.

Arkivet tar ut avgift om de är svåra att hitta.

Beställ via mail så slipper du kopieringsavgift.

Leta själv reda på bouppteckningar före 1960.

 

 

 

När man letar efter bouppteckningar. Börja där det finns bouppteckningar runt dödsdatum, ibland är man snabba med bouppteckningar.

Det brukar ta i genomsnitt en kvart att bläddra fram till rätt bouppteckning.

Har man ingen fast egendom så är det inte säkert att det finns någon.

 

 
     
 
Exempel på en bouppteckning med många uppgifter om barnen.
 
Den första bouppteckningen jag beställde efter Alice Hultman som var en kusin med min far.

Hon var yngst av 15 syskon. Jag hade väntat mig att det skulle finnas en massa arvingar.

2 systrar som emigrerat som 11 och 14 år. Dessa hade jag avskrivit som döda, då de inte fanns med i sveriges befolkning 1900.

Jag hade bara 6 sysslingar. Jag hade räknat med många fler.

Systern Greta hade 4 barn som inte syns här.

 

 
Tillbaka till släktforskarkursen    
 Karl Bergstrand sept 2020