Bilder från första sidan

Hjo från söder

Bild tagen från tornet på Bäckastrand mot norr,
I förgrunden Elinsdal(Sjömansvägen 5) som är nybyggt. Husen till höger revs på 50-talet ovh nya hus byggdes längre in på tomten, Det vita huset är Sjövik. Huset som sticker ut mot sjön är Molanders. Till vänster om kyrktornet ligger Gästis och Gatehuset som ägdes av källarmästare August Andersson i slutet av 1800-talet. han derv även omfattande jordbruk med tillhörande ladugårdar.
Husen till vänster är Sandvik(Snickargatan 3) och Fröbergs (Repslagargatan 7) Bakom dessa ålderdomshemmet.
Bobäcks (Vallgatan 12) är icke med, så kortet bör vara taget omkring 1905.

Mofalla Småskola i början av 1900-talet
Det är rast och fröken övervakar barnens ringlekar. Flickorna i förkläde.

Lärarinnan är Hulda Charlotta Simmingssköld född 1862 i Edsvära. Hon är lärarinna från 1886 ända till sin död 1914.

Kihlbergs Järnaffär omkring 1930

Kihlbergs låg vid Torget i Hjo. Då låg affären söder om porten till Kihlbergsgården Flyttade norr om porten omkring 1940. Här låg på 1950-talet Lagerboden, Auguséns urmakeri och Gilbert Karlssons blomsteraffär. Se på bensinpumparna som är av en gammal modell.

Khilbergs järnaffär upphörde omkring 1965, lagret övertogs av Bohlins Järnaffär.

Torget i Hjo omkring 1908

CO Hallbergs hus till vänster är nyrenoverat. Han överlåter affären 1912 till Einar Hörling. Nästa hus är Grundströms Skrädderi senare känt som EB Olssons han kommer hit vid samma tid som Hörling. Nästa hus är Helmer Sjöstedts, där han har sitt kontor, byggt 1899. Längre ner skymtar Missionskyrkan som fram till 1905 hade ett torn. Stadshotellet läggs ner 1910. Posten huserar sedan i denna fastighet. Som ersätts av ett nytt posthus 1953. Nästa hus ersätts av Hjo stadshus i slutet av 1930-talet.

Flygfoto Tibro omkring 1940

Torget i förgrunden, Hjovägen gick mellan stora och lilla torget.

Öster om järnvägen kan man se många snickerifabriker som låg bland husen.

Hjo mejeri,

Hjo andelsmejeri i början av 1900-talet.
Vi ser hur bönderna kommer med sina mjölkflaskor.
Hjo andelsmejeri startade i december 1902. 110 medlemmar antecknade sig och koantalet var 845.

Den 22 dec 1902 inköptes dåvarande Vretens Mejeri med maskiner och allt för 16 000 kronor. Mejeriet var i bruk till slutet av 1960-talet och revs omkring 1970.
Numera ligger Rödingens äldreboende på tomten.

På jakt vid Kyrkefalla kyrka

Tre jägare och två hundar skall skaffa fram en julhare. En man med en dragkärra och ytterligare en man. Ett litet hus i högra bildkant. En gammal trägärsgård på höger sida och en modern taggtrådsgärsgård på vänster sida om vägen.
Hjovägen var spårig efter vagnar med smala järnhjul.

Sveavägen i Hjo

Sveavägen på 1910-talet.
Sveavägen3 (Johannesberg) Sveavägen5 Linnéa) Sveavägen7 (Andersdal) Sveavägen9 (Nora).
Dessa hus är byggda mellan 1901-1905 med mycket snickarglädje. Husen finns kvar ännu i dag men utan snickarglädje. På andra sidan vägen odlas det potatis. I höger bildkant kommer pingstkyrkan att byggas 1926.

Tibros första brandbil

Tibro första brandbil en Tidaholmare. Foto från1928
Övre rade Rickar Karlsson, Oskar Johansson, Ivar Bäckström, Gustaf Löfgren, Karl Gustafsson, henning Ljungqvist, Karl Larsson. Nedre raden Oskar Fredriksson, Johan Jansson, Harald Bogren,Sven Svensson, erik Gustafsson, Helmer Larsson, Bernhard Eriksson, Helmer Johansson, Ivar Fredriksson, Gustaf Holmgren

Vasagatan i Hjo omkrin 1910

Första huset hyreshus från början av 1900-talet revs 1972 för att bli Parkering till ICA-Hallen.

Huset i mitten också byggt tidigt 1900-tal. Här fanns Viktoria biografen Hjo:s nöjespalats fram till att Park blev färdigt hösten 1958. Huset revs i böjan av 1960-talet för att lämna plats för hyreshus.

Utsikt från brandtornet i Tibro
En blandnig med verkstäder och bostadshus huller om buller som det var när snickarstaden växte fram.

Regeringsgatan 30-tal ?
Främst kuskbostället som nu byggs om till morden bostad.

Nästa hus var polisstation men de har nog ännu inte flyttat in, för dörren mot gatan saknas. På övervåningen fanns biblioteket.

I nästa hus fanns telefonstationen vilket syns på taket där telefontrådarna strålade samman.

Flygfoto slutet 50-tal
Flygfoto av östra Tibro innan viadukten under järnvägen är byggd.

Nya Hjovägen under anläggning. Brittgården är fortfarande gärde.

Fortfarande många verkstäder blandat med bostads bebyggelsen.

Obebyggda gärden vi skolan

Badplats vid Bruket
Nu när det är varmt ute kan det vara skönt med ett bad.

Vid bruket på söder var den finaste badplatsen med sandbotten. En bit ut finns den s.k. Måsasten som man kunde simma ut till och dyka från.

Numera är denna badplats helt igenvuxen med buskar. De badande har flyttat sig närmare stan, där det inte är så fin botten som vid bruket.

Vindarnas udde

Längst ut i Hjo stadspark ligger Vindarnas udde.

Härifrån är det vanligaste motivet på vykort från Hjo taget.

En rofull plats.Från bron i bakgrunden går det en gångväg till Campingplatsen.

Småskolan i Tibro

En bild från tidigt 1920-tal. Skolan är nybyggd. Späda träd är nyplanterade.
Skolan var i bruk som skola1920-2002. Numera är huset förskola.

Vi ser skog i bakgrunden. Numera ligger den mitt inne i bebyggelsen i korsningen Skolgatan Industrigatan.

Långgatan ca 1910

Husen till höger är nybyggda.
F.O Hallberg var Hjo:s ledande klädhandlare med stora annonser i Hjo Tidning. Affären överläts 1912 till Einar Hörling först under namner Hallbergs efterträdare. Hörling drev affären till början av 1960-talet sedan blev det bokhandel och efter det blomsterhandel, nu Café Vete och Råg.

Till vänster ser vi August Harbäcks speceriaffär. August Harbäck född 1860 i Ryssby (G) Börjar som handlare omkring 1890. C.A Hasselqvist tar över affären i början av 1930-talet. Upphör i samband med den stora butiksdöden på 1970-talet.

Torvmossen vid Sånna

Mellan Sånna och Klyvanäs var det torvbrytning i stor skala fram till vår tid. Vid Klyvanäs udde låg torvströ fabriken.

Torven fraktades över Örlen med båt till Fageranna station för vidare transport med tåg.

På bilden ser vi ett 20-tal personer och i bakgrunden en massa torklador.

På ekonomiska kartan från 1959 så är hela täkten över 1 000 hektar stor.

Hamngatsbacken på 1920-talet

Till vänster Cedermarks urmakeri. John Anderssons rakstuga som sener övertogs av Ernst Band.
Hilma Falk kommer till Hjo kommer till Hjo 1914 varför bilden måste varit tagen senare.
Ytterligare en urmakare flyttade senare till Torget.

På höger sida gamla Apotekshuset som revs på slutet av 1930-talet.

Fortfarande kullersten på gatan. Ersattes på 1930talet med gatsten.

Fiskeläget på söder.

På söder utmed Jönköpingsvägen hade fiskarna sina båtar. Vi ser här fiskarhustrun som spanar ut över sjön för att se om hennes man är på in tågande.

Det var Vättersnipan som var den båt de använde sig av. Några båtar finns bevarade, som några entusiaster använder till kappsegling. De har en tävling för Vättersnipor på nationaldagen.

På andra sidan Jönköpingsvägen byggde fiskarna sina stugor.

Stil och Kvalite Tibro Specialite.
Utställning i Tibro 1951. Nyboskolan var ny och skymtar till vänster. Utställningen var i skolan och på skolgården och omgivande obebyggda tomter.
Själv var jag där men har inga direkta minnen av den. Var ju ensdast 7 år och fick väl följa med och titta på den som far var intresserad av.
Någon som har några minnen från denna utställning så hör av er till oss och dela med er av dessa.
e-mail
Bangatan i Hjo tidigt 1900-tal

Villa Fenix med Enaus Anderssons affär på gaveln mot Skövdevägen. villa Vättern och Samrealskolan i bakgrunden.
Det finns ett annat vykort taget från andra hållet något senare då är granen betydligt högre och gatan kullesten belagd. Man ser ju att det var något som behövdes då hästvagnarna med sina smala järnskodda hjul förstörde beläggningen. På tomten mellan Villa Vättern och Fenix uppfördes ett nytt affärshus omkring 1930.
Villa Fenix revs för att lämna plats till ICA.
Detta är ett foto från övervåningen i Tidala, dvs. bagarmästare J. T. Larsons fastighet vid Vallgatan. Fastigheten inrymde vid denna tid i västra delen brödförsäljning som sköttes av Ida Larsson, hustru till J.T. Tidigare var där Gerda Larssons tobak och papperaffär, hon var syster till Ida. Gerda Larssons affär flyttade till Lilla torget och drevs senare av sonen Karl_Erik Larsson I mitten av fastigheten fanns Adolf Larsson fotoaffär, Adolf var son till bagare Larsson. I östra delen av fastigheten låg Larssons kafé och det är trädgårdserveringen som visas på kortet.

Den husgavel som skymtar till vänster i bilden liksom den till höger inrymde bostad åt flickor som arbetade i bageriet och kaféet, en av dem var Elsa som senare gifte sig med Karl Larsson som övertog bageri och kaférörelsen efter sin far. De tidigare nämnda personalbostäderna revs troligen i slutet på 40-talet och ersattes av nytt bageri och på övervåningen bostad åt Adolf Larsson, han hade tidibare bott tillsammans med sin hustru och sonen Runo i Tidala och det är från hans bostad kortet är taget.

Det vita huset rakt fram beboddes av Kalle Gravenfors han troligen Larsson men eftersom han var expedit i Gravenfors Speceriaffär fick han heta så. Detta hus låg vid Borgargatan och det gjorde även den fastighet till höger med ett fönster på gaveln. Det till hörde "Källefalla"-Viktor Johansson och inrymde bostad och hans snickeriverstad. Den röda byggnaden bortom det lilla lusthuset är "Sanna"-Karls verkstad och bostad på övervåningen, den låg vid Fredsgatan.

minns Olle Gustafsson

Från Jönköpingsvägen andra halvan av 1930-talet ev 40-tal.

Sven Evaldsson öppnade en bensinstation på tomten för Wetterbergsstugan. Skylten bensin sitter på Stora Buren. Mellan bensinstationen och Stora buren låg Sävbomsstugan där lastbilcentralen hade sitt kontor.

Evaldsson sålde bensinstationen till Holger Gustavsson omkring 1950. Biträdet Josef tog över stationen 1957 han överlät den sedan till sitt biträde Leo Götvall som i sin tur sålde hela tomten till Harald Ulfenborg som byggde sin ståtliga villa här.

Fortfarande fisknät på tork en fiskare är nere och kollar på sina nät. Här höll Fiskarna till tidigare innan de flyttade in sina båtar till hamnen.

Torghandel i Tibro omkring 1930.

Livlig torghandel på Nya Torget.
I bakgrunden Skaraborgsbankens pampiga hus. Bilarna från sent 20-tal även en hästdragen vagn.
Shell:s bensinstation skymtas i bakgrunden till höger. På 50-talet byggdes det ett Hotell mellan Shell och banken.

En mix dubbelmatch i tennis från omkring 1910. Denna tennisplan låg där scenen finns idag. Finns med på kartan från 1912.
I filmen från 1914 som finns på SVT Play spelar man också tennis, men det är på planen utanför Svea, på samma ställe som idag.

Måste var opraktiskt att använde så långa kjolar. Kungen Gustaf V var den som gjorde sporten populär och ett måste för de högre samhällklasserna.

Träden i bakgrunden är idag stora och övermogna. De som är kvar måste bytas ut inom de närmaste åren.

Gamla folkskolan i Hjo från början av 1900.

Nya skolan togs i bruk 1910.

På skoltomten ligger numera Vallgårdens äldreboende. Skolan fungerade sedan som småskola innan nästa skolbygge 1951. I högra delen fanns det sedan en Gymnastiksal och de övriga skolsalarna användes sporadiskt när det var brist på skolsalar.
Till vänster Tomr 52 som fortfarnde finns kvar. Se även telefon stolpen med telefon trådar. Utmed Skolgatan gick alla telefonledningar till södra Hjo.

Från gamla genomfarten i Tibro.
V i har just passerat järnvägen. Huset till vänster Frydins järnhandel. nästa hus är Skaraborgsbankens fastighet. På torget är torghandeln i full gång Bilen är av 1932-34 års modell.
Huset till vänster var bosättningsaffär där efter är det Shells bensinstation, Allt nu rivet för att lämna plats åt Gallerian.
Bortom Shell byggdes det på 1950talet ett hotell.
Kan vi gissa att bilden är tagen på sent 30-tal eller mellan 1946-50.

Någon som har en exaktare datering sänd oss ett mail

Floragatan
En bild från tidigt 1900-tal.
En ensam hästskjuts mitt i gatan.
Till vänster Villa Solhem. Nästa hus är länsman Olssons härliga jugentvilla och huset ovanför är vetrinär Settergres hus. Inga träd är ännu planterade utmed gatan.
Elledning och primitivt gatuljus finns på stolpen.
Första boende i villa Solhem änkan Sjöstedt flyttar in 1907. Var byggt som sommar hus till Gustaf Sjöstedt.
Länsman Olsson flyttar också in 1907.
Settergren flyttar in 1903.

Buss vid Brunntorp

En härlig bild från omkring 1930.
Bussen är på väg från Skövde till Hjo har just passerat över Tidan vid Brunntorp Till höger har du Hablostorps vackra äng, fortfarande ingärdad med gärdesgård på gammalt vis. Tänk vad mycket virke det gick åt för att hålla alla gärdesgårdar.

Den vackra bron över Tidan är byggd på mitten av 1800-talet. I Värsås sockenstämmoprotokoll har man utsett tre man för att bevaka Värsås intressen vid byggandet av en bro vi Brunntorp.

Frydés Diversehandel i Tibro

ett vykort från sekelskiftet 1900.Mjölkskjutsen har stannat för att ta med varor hem till bönderna. En man med cykel står och pratar med handlaren. Mannen på cykel är kakelungsmakaren Karl Tidblom från Fröstorp.

Linus Edvin Frydén kommer till Tibro som bokhållare 1882. 1889 står han som handlare och ägare av fastigheten. Frydén avlider 1922 och är ogift.
Han har tagit upp den 10-årige Karl Ragnar som eget barn 1909. Troligt är att han är far till honom för modern jobbar som piga i hushållet vid tiden för avel.

Långgatan i Hjo
Fotot taget för 1962, då husen till vänster revs för att ta bort denna flaskhals och gatan kunde breddas.
På högersidan är husen kvar Första huset hade en damfrisering senare en läderfabrik nu åter en damfrisering. Nästa hus är resturang Strand och huset längst bort härskade Birger Carlsson med Holmqvists frisersalong hörnet och Elbyrån i andra ändan.
I det rivna tvåvåningshuset fanns Hjo bosättningsaffär och bakom kröken ej synligt på bilden låg Oskar Lundqvists klädaffär som de sista åren var Götes konfektion.
Vi ser att gatan är stensatt. Trottoarerna hade ljusgula plattor.

Nya Örlenbadet

Sommar vid nya Örlenbadet.Liv och rörelse kanske sent 30-tal eller 40-tal. Obs! bussen till höger i bilden som fraktade badande från samhället.

Att datera en gammal bild

Hur gör man för att datera en gammal bild?
Är det kvinnor med på bilden, så talar modet om för oss när bilden kan vara tagen.
På denna bild av Norrboro i Hjo finns inga kvinnor. Men det går ganska bra i alla fall att datera den. Nya kyrktornet säger att den måste vara efter 1901.
Den så kallade Karl XII stugan på väster sidan av Hamngata finns fortfarande kvar. Huset mittemot som innehöll Olsons Foto och Stenbergs affär är ännu ej byggt.
I texten har man gammal stavning af. Stavningsreformen genomfördes 1906.

Så vi kan tippa på att bilden är från omkring 1905
.