Årsmöte med Hjo- Tibro Släktforskarförening.

 
På torsdagskvällen hölls årsmöte med Hjo-Tibro Släktforskareförening på museet i Tibro.
Föreningen hade ett år med många aktiviteter bakom sig. Jourhavande släktforskare i Tibro har mött stort intresse.
Då har föreningens medlemmar med hjälp av sina bärbara datorer hjälpt till att lösa släktforskar problem.
Vidare har de två ledande släktforskarprogrammen Min Släkt och Disgen demonstrerats.
En träff ägnades åt Lantmäteriet historiska kartor där det finns många intressanta uppgifter att hämta.

Flera kurser i släktforskning har hållits. I Tibro är det Margareta Larsson och Christer Andersson som ansvarat för dessa.
På Folkhöskolan i Hjo har Roland Froh och Karl Bergstrand haft kurs vår och höst.

Mötet inleddes med att Eva Thörn berättade om samlingarna i Tibro museum. Dessa stammar från August Carlssons insamlande av föremål på första halvan av förra seklet.
I museet finns även många handlingar från gårdsarkiv i trakten, klippböcker från Tibro, fotosamlingar och Carl Jonssons arkiv med auktionsprotokoll runt förra sekelskiftet.
Hon tog även upp hur det är tänkt att museiverksamheten i Tibro kommer att bedrivas i framtiden. Det är möjligt att föreningen måste flytta till biblioteket.

Efter en fikapaus inleddes årsmötesförhandlingarna.

Ordförande Anders Brissman omvaldes.
I styrelsen omvaldes Margareta Larsson och Roland Froh medan Karl Bergstrand nyvaldes efter avgående Annica Andersson.
Kvarstående är Vivika Elf, Christer Andersson och Birgitta Lindhe Svensson.
Till revisorer valdes Rune Larsson och Annica Andersson med Lena Gejevall Gustavsson som ersättare.
Pressombud och webmaster valdes Karl Bergstrand.
Valberedning blev Östern Fredriksson och Carl-Gustaf Axelsson.

 


Eva Thörn berättade om museet