Föreningen har haft Amerika besök.
80 årige Carl England var på sitt andra besök i Sverige för att söka sina rötter.
Han hade sökt kontakt och fått hjälp med att komma igång när han besökte en av de så kallade Swed Gen Tour i Amerika.
Han hade fått hjälp av de kända Amerika forskarna Anna-Lena Hultman och Charlotte Börjesson.

Han stammade från Soldaten Ingvald Lax i Dunabolets soldattorp i Södra Fågelås.
Förra gången hade han med Anna-Lenas hjälp besökt resterna av soldattorpet.

Sedan har han fortsatt att gräva i sina rötter med hjälp av föreningens Fågelås kännare Karl Bergstrand som bollplank.
Åtskilliga mail har korsat Atlanten varje gång han kört fast.
Ingvald som var född i Öhr i Dalsland hamnade i Stora Almö omkring 1810. Hur han kom från Dalsland till Fågelås är gåta då det saknas böcker.
I Fågelås A:I finns han med står som gossen Ingvald Nilsson.
1814 börjar han flytta runt som dräng på gårdar i Fågelås. 1818 blir han soldat. Han får 9 barn varav 7 uppnår vuxen ålder.
Tre av döttrarna hamnade i Grevbäck. Efter dessa finns det flera ättlingar i Hjo-trakten.

En av dessa Ing-Lill Brännberg besökte han fredagen den 19 augusti. Ingalill som har ett flertal kusiner i Amerika som hon och maken Sture besökt. Genom dessa hade kontakt med Carl skapats.
Vid besöket var även föreningens Karl Bergstrand med, för han ville tacka för den hjälp han fått.
Ett besök i Södra Fågelås kyrka stod som högsta önskan.
Besök gjordes även på de platser som Ingvald tjänat som dräng innan han blev soldat.
Soldattorpet Elmedalen i Grevbäck som vårdas av hembygdsföreningen var ett givet besök. Här bodde Ingvalds dotterdotter Johanna Meijer till 1949, hustru till den sista soldaten på torpet.
Carl som jobbat inom flygindustrin, bodde numera på en ö utanför Massachuetts kust med 13 000 bofasta, men mångdubbelt fler på sommaren.
Frågan blev: eftersom du bor på en ö har du naturligt vis en båt. Svaret blev: nej! Jag har ett flygplan, det är så bekvämt när man skall besöka barnen. Undrar om man får flyga när man är 80 år i Sverige.