1930 års befolkning.

Det är ett stort hopp mellan sökbara databaser från 1900 till 1970.
1930 års befolkning finns på SVAR men går ej att sök i.

För att göra 1930 års befolkning sökbar måste den skrivas av.
Hjo Stad, Hjo lands och Norra och Södra Fågelås är avskrivna i Excel av Karl Bergstrand.
Böckerna är svårtolkade så det kan finnas mycket fel i dessa register.

Sparade i Autofilter. Tryck på pilen längs upp i varje kolomn, så komme alla ord i denna upp.

1930 års befolkning Hjo Stad, Hjo Lands, Norra och Södra Fågelås församlingar